خانه دیابت ایران|Diabethome.com

نوشیدن الکل

0 973
  • الکل دیابت شما را تشدید می کند.
  •  اگر الکل بنوشید و کم قندی داشته باشید، معمولا قادر نخواهید بود حالت عادی خود را به دست آورید زیرا بدن تان آن قدر مشغول الکل خواهد شد که نخواهد توانست قند  را در خون تان جایگزین کند. در نتیجه به کم قندی شدید دچار خواهید شد که می تواند خطرناک باشد.
  •  به ویژه اگر وقتی اتفاق بیفتد که شب باشد و پس از نوشیدن مقدار زیادی الکل در خواب باشید، بنابراین باید پیش از خوابیدن سطح قند خون تان را امتحان کنید. سطح قند خون مورد نظر باید 4- 3 میلی مول بر لیتر بالاتر از سطح عادی موقع خواب باشد که مفهوم آن این است که موقع خواب باید بیش از حد معمول غذا بخورید- حالت کم قندی می تواند ساعت ها پس از نوشیدن الکل اتفاق بیفتد.
  • هیپوگلیسمی و نوشیدن الکل علائم مشابه دارند، بنابراین اطرافیان ممکن است به جای هیپوگلیسمی فکر کنند که بر اثر نوشیدن الکل این حالت به شما دست داده است، به ویژه اگر بوی الکل را هم از تنفس تان استشمام کنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.