خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

ورزش

افت قندخون در ورزش

خطر افت ناگهانی قندخون در طی ورزش می تواند با مصرف دو عدد بیسکویت یا یک عدد میوه قبل از چنین تمریناتی به حداقل برسد، به همراه داشتن قرص گلوکز و یا مواد غذایی شیرین نیز ضروری به نظر می رسد.

افراد دیابتی چگونه باید از ایجاد افت قندخون جلوگیری کنند؟

برای جلوگیری از افت قندخون موارد زیر باید لحاظ شود: رژیم غذایی به دقت رعایت شده و وعده های غذایی اصلی و فرعی فراموش نشود. به هنگام ورزش و فعالیت بدنی شدید جوانب احتیاط رعایت شده و قندخون قبل و بعد از ورزش اندازه گیری شود. داروهای…