خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

ورزش و دیابت

فعال تر باشید!

وقتی شما فعال هستید و ورزش می کنید انرژی بیشتری هم می سوزانید. ورزش در کنار رژیم غذایی به شما کمک خواهد کرد تا وزن خود را کاهش دهید. از طرف دیگر فعالیت باعث می شود شما از لحاظ روحی نیز احساس شادی و نشاط بیشتری داشته باشید.…