خانه دیابت ایران|Diabethome.com

روابط جنسی

0 945

 

  • دیابت نه تنها برای شما بلکه برای همسرتان نیز گرفتاری هایی دارد و لازم است وقتی روابط جنسی با همسرتان برقرار می کنید، هم اثر فعالیت جنسی بر سطح قند خون تان و هم امکان حاملگی را مورد توجه دقیق قرار دهید.
  • وقتی زن هستید و دیابت دارید پیشگیری مطمئن از بارداری بسیار مهم است، زیرا پیش از بارداری و در دوران بارداری به کنترل قندخون بسیار خوبی نیاز دارید.
  • دیابت بر توانایی جنسی معمولا در مردان ولی تا حدی نیز در زنان تاثیر دارد و از قدرت جنسی آن ها می کاهد.
  • پیش از برقراری ارتباط جنس سطح قند خون تان را باید آزمایش کنید، همانطور که قبل از فعالیت فیزیکی نیز همین کار را می کردید، ولی همیشه مواقعی هستند که می خواهید فورا ارتباط جنسی لحظه ای (بدون آزمایش قبلی) در اوقاتی که می دانید سطح قند خون تان پایین خواهد بود عاقلانه نیست.
  • اگر سطح قند خون تان را پیش از ارتباط جنسی آزمایش نکرده اید، پس از ارتباط جنسی مقداری مواد قندی بخورید و قند خون تان را نیز آزماش کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.