خانه دیابت ایران|Diabethome.com

جدول های راهنمای قند خون ، قند خون ایده آل در طول روز

0 62,228

دیابت و جدول های راهنمای قند خون(دیابت):

قند خون ایده آل در طول روز

جدول راهنمای قند خون یا گلوکز خون، تعریف کننده سطوح قند خون در طول روز است، از جمله قبل و بعد از وعده های غذایی.

پزشکان از جدولهای راهنمای قند خون برای کنترل دیابت و برنامه های درمانی آن استفاده میکنند. این جدول های راهنمای قند خون همچنین کمک میکنند به اندازه گیری قند خون و خود- کنترلی آن.

1- جدول های قند خون چیست؟

این جدول به عنوان راهنمای مرجعی عمل میکند برای آزمایشهای قند خون . بنابراین، این جدولها ابزار مهمی اند جهت مدیریت دیابت.

بیشتر درمانهای دیابت چنان برنامه ریزی شده اند که سطح قند خون تا جایی که ممکن است نرمال یا نزدیک به اهداف تعیین شده در جدول نگه داشته شوند. این مستلزم آزمایشهایی در خانه و تحت نظارت پزشک – هر دو- است،

به موازات فهمیدن اینکه چطور این نتایج را باید با اهداف معین شده سنجید. برای کمک به تفسیر و ارزیابی نتایج آزمایشهای قند خون، این جدولها شرحی کلی فراهم می آورند از سطو عادی و غیر عادی قند خون برای افراد دارای دیابت و بدون دیابت.

در ایالات متحده آمریکا، جدولهای قند خون عموماً سطح قند خون را بر حسب میلی گرم بر دسیمتر گزارش میکنند. در انگلستان، و خیلی کشورهای دیگر، این میزان بر حسب میلی مول بر لیتر گزارش میشود.

2- جدول های راهنمای قند خون

سطوح قند خون از روزی به روزی و از شخصی به شخصی دیگر متغیرند. میزان قند خون معمولاً قبل از صبحانه اکثراً در پایین ترین حد خودش است و درساعتهای پس از صرف وعده های غذایی به اوجش میرسد.

میزان قند خون مطابق با دامنه ای از متغیرها تغییر میکنند

و این دامنه های متغیر که در جدول های راهنمای قند خون متفاوت هستندکه عبارتند از:

سن و امید به زندگی

دیگر شرایط تندرستی و بیماری های دیگر

مدت ابتلای فرد به دیابت

بیماریهای قلبی- عروقی شناخته شده

مشکلاتی که با کوچکترین عروق در بدن بوجود می آید

عادتهای شخصی و عوامل مربوط به سبک زندگی

ناهشیاری پایین سطح قند خون

استرس

بیماریها

اکثر جدولهای راهنمای قند خون توصیه شده ، بسته به تفاوتهای فردی قند خون را به نمایش میگذارند .

انجمن دیابت آمریکا، مرکز دیابت جوسلین، انجمن آمریکایی غدد درونریز برای افراد دیابتی جدول  راهنمای قند خون متفاوتی پیشنهاد میکنند.

3- تفسیر نتایج آزمایشهای قند خون

تفسیر نتایج این آزمایشها تا اندازه زیادی وابسته به هنجارها و اهداف فردی است. یک میزان قند خون مناسب برای یک نفر ممکن است برای شخصی دیگر خیلی بالا یا پایین باشد.

 

البته، برای افراد دیابتی، برخی دامنه های سطوح قند خون نسبت به بقیه بیشتر قابل ترجیح است.

برخی اشکال دیابت های موقتی، مثلاً دیابتهای حاملگی، توصیه های قند خون جداگانه ای دارند.

هر کسی که سطح قند خون بسیار سریع یا کندی دارد را باید لحاظ کرد. تا وقتی که این سطوح به نحو وخیمی خطرناک نشده اند،

راههایی وجود دارد برای کاستن از سطح قند خون وقتی برآورد نتایج بسیار بالاست.

 

هر کسی که دارای سطح قند خون ناشتا بسیار بالا و یا پایین باشد، باید نگران باشد

راههای کم کردن قند خون عبارتند از:

محدود کردن جذب کربوهیدرات

افزایش میزان جذب آب بدن

افزایش فعالیت بدنی

افزایش جذب فیبر

اگر تفسیر نتایج آزمایشها به نظر نامعمول یا نامنتظره برسد، باید با پزشک مشورت کرد.

عوامل و فاکتورهای متنوع و متعددی میتوانند بر تفسیر داده های حاصل از آزمایشهای قند خون تأثیر بگذارند و آنها را نادرست از اب درآورند.

4- کنترل سطوح قند خون

کنترل سطح قند خون بخش مهمی از مدیریت دیابت است.

بهترین برنامه های کنترل سطح قند خون اغلب بر هم خود- کنترلی در خانه و هم آزمایشهایی با محوریت پزشک تمیه دارند.

خیلی از انواع کنترلهای قند خون برای خود- کنترلی آماده اند. اخیراً، اندازه گیری قند خون در خانه به گونه ای شده است که به جای اندازه گیری کل گلوکز خون، گلوکز پلاسما را اندازه گیری میکنند.

این تغییر باعث میشود سطح گلوکز خون روزانه با دقت بیشتری خوانده و تعبیر شود.

نیز ساده تر میتوان مستقیماً نتایج خود- کنترلی و آزمایشهای پزشک محور را با هم قیاس کرد. و نیز باعث میشود پزشکان تاثیر رژیم و ورزش را محاسبه کنند.

تکرار و بسامد سطوح قند خون بین درمان های فردی متفاوت است، و به همین نحو نوع یا مرحله دیابت. آزمایش قند خون در طول دوره استرس های فیزیکی و عاطفی باید افزایش یابد، مثلاً در طول دوره حاملگی یا افسردگی.

تعداد و تکرار اندازه گیریهای قند خون بسته به برنامه های مختلف درمانی افراد و همچنین نوع و مرحله ی دیابت   افراد متفاوت است :

قند خون در افراد دیابت نوع 1 و بزرگسالان:

حداقل دو بار در روز، تا 10 بار. تست ها باید قبل از صبحانه (به صورت ناشتا) قبل از غذا، گاهی اوقات 2 ساعت بعد از غذا، قبل و بعد از فعالیت های فیزیکی و در زمان خواب انجام شوند.

قند خون در افراد دیابت نوع 1 و کودکان :

حداقل چهار بار در روز. تست باید قبل از غذا و هنگام خواب انجام شود. همچنین تست ها ممکن است لازم باشد 1-2 ساعت بعد از غذا، قبل و بعد از ورزش، ودر طول شب انجام شوند

قند خون در افراد دیابت نوع 2 : کنترل دیابت با انسولین یا داروهای دیگر :

فراوانی اندازه گیری قند خون که در این نوع دیابت توصیه می شود ، با توجه به دوز انسولین و استفاده از داروهای دیگر متفاوت خواهد بود.

افرادی که میزان انسولین زیادی مصرف می کنند ، باید تستهای قند خون را در حالت ناشتا ، قبل از وعده های غذایی ، قبل از خواب و بعضی مواقع در طول شب انجام دهند . افرادی که انسولین به همراه  داروهای اضافی مصرف می کنند باید حداقل در حالت ناشتا و قبل از خواب اندازه گیری های قند خون را انجام دهند .

کسانی که کمترین میزان انسولین ( انسولین پایه ) را به صورت تزریق ترکیبی انسولین ، و به طور روزانه انجام می دهند باید در حالت ناشتا و پیش از تزریق انسولین ترکیب شده در وعده های غذایی، و در طول شب اندازه گیری های قند خون را انجام دهند .

قند خون در افراد دیابت نوع 2 : کاهش احتمال پایین بودن میزان قند خون

معمولا اندازه گیری قند خون لازم نیست . انجام تست قند خون در هنگام وعده های غذایی و موقع خواب ، تاثیر تغییرات سبک زندگی فرد را نشان می دهند .

اگر سطوح قند خون در محدوده طبیعی نباشند ، تعداد اندازه گیری ها باید افزایش یابند تا زمانی که سطوح قند خون به محدوده نرمال برگردند .

قند خون در افراد دیابت بارداری :

افرادی که انسولین می زنند باید تست قند خون را در حالت ناشتا قبل از وعده های غذایی و 1 ساعت بعد از وعده های غذایی انجام دهند .

کسانی که انسولین مصرف نمی کنند  ، باید تست قند خون را ناشتا و 1 ساعت بعد از مصرف وعده های غذا انجام دهند .

اندازه گیری قند خون باید در طول دوره های فشار هیجانی یا جسمانی مانند بارداری و افسردگی افزایش یابد .

دستگاه هایی که به نام نمایشگرهای مداوم گلوکز ( CMGs )  معروف هستند برای افرادی که در کنترل کردن میزان قند خون شان مشکل دارند ، در دسترس هستند .

CMGs  دارای یک سنسور است که زیر پوست قرار میگیرد و اندازه مقدار قند موجود بین سلول ها را اندازه گیری می نماید .

اگر سطح قند خون بالاتر یا پایین تر از سطح اهداف مورد نظر باشد ، هشدار فعال می شود .

بعضی از این دستگاه ها همچنین پی گیری می کنند که چگونه سطح قند خون در طول ساعت های مختلف تغییر می کند و نشان می دهند که آیا سطح قند خون بالا رفته یا پایین آمده است .

دستگاه CMGs باید به طور منظم با اندازه گیری ای که توسط سوزن در نوک انگشت انجام می دهد ، چک شود .

برای  ثبت بهترین نتیجه ، اندازه گیری قند خون باید زمانی انجام شود که سطح قند خون از ثبات برخوردار است و با فاصله از وقایعی مانند وعده های غذایی و فعالیت های فیزیکی انجام شود .

 

منبع اصلی: http://www.medicalnewstoday.com/articles/317536.php

منبع ترجمه: امین جمشیدی –http://diabethome.com

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.