خانه دیابت ایران|Diabethome.com

تاثیر ژنتیک در دیابت

0 1,472
  • دیابت نوع 1 و 2 تا حدودی ارثی هستند. دیابت نوع 1 در اثر بعضی از عفونت ها (به ویژه ویروس ها) یا با شیوع کمتر در اثر استرس یا تماس های محیطی با بعضی مواد شیمیایی یا داروها برانگیخته می شود.
  • الگوی توارث دیابت نوع 2 قوی تر است. در افرادی که بستگان درجه اول آنها مبتلا به دیابت نوع 2 هستند احتمال ابتلا به دیابت نوع 2 بیشتر است و این احتمال با افزایش تعداد بستگان مبتلا ازدیاد پیدا می کند.
  • احتمال وجود دیابت در هر دو قل از افراد دوقلوی یک تخمی نزدیک به 100 درصد می باشد و حدود 25 درصد از افراد مبتلا به دیابت دارای سابقه فامیلی هستند.
  • چاقی نیز که از عوامل خطر مستقل دیابت نوع 2 به شمار می رود قویا ارثی است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.