خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

HbA1c

آزمایش هموگلوبین

به ازای هر یک درصد افزایش در نتیجه ی HbA1c، 30 درصد بیشتر احتمال دارد که به عوارض دیابت که همان آسیب رسیدن به عروق خونی و اعصاب است دچار شوید.در حد 7درصد ماندن نتیجه ی HbA1c بسیار مهم است.