خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

قرص روغن ماهی

قرص روغن ماهی

بیماران مبتلا به دیابت نبایستی قرص های روغن ماهی را بدون مشورت پزشک معالج خود مصرف کنند، زیرا مصرف بی رویه این نوع دارو بدون نظر و دستور پزشک تنظیم قندخون را مشکل آفرین می کند.

قرص روغن ماهی

بیماران مبتلا به دیابت نبایستی قرص های روغن ماهی را بدون مشورت پزشک معالج خود مصرف کنند، زیرا مصرف بی رویه این نوع دارد، بدون نظر و دستور پزشک تنظیم قند خون را مشکل آفرین می کند.