خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

دیابت کنترل نشده با اختلال در عملکرد اعصاب محیطی سبب کاهش حس می شود

پای دیابتی و موارد درمان زخم پای دیابتی

در این مقاله می پردازیم به پای دیابتی،اختلال عروقی زمینه ساز بروز زخم در پای فرد مبتلا به دیابت،دیابت کنترل نشده با اختلال در عملکرد اعصاب محیطی،درمان زخم پای دیابتی و موارد لازم پیشگیری از بروز زخم پای دیابتی.   دیابت…