خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

دیابت و ازدواج

دیابت و ازدواج

دیابت برای زندگی مشترک مشکلی ایجاد نمی کند. طبق تحقیقات دو گروه دیابتی نوع 1 و 2 مشخص شده است که دیابت نوع 1 بیشتر به عوامل محیطی وابسته است تا ژنتیکی و مهم ترین عامل محیطی، بعضی ویروس ها مانند سرخجه هستند. پادتن…