خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

بیماری پوستی

بیماری های پوستی

زمانی که قندخون بالاست، آبی که از راه ادرار از بدن خارج می شود باعث خشکی پوست شده که ممکن است با خارش همراه باشد. ممکن است خال های قرمز متمایل به قهوه ای غیر طبیعی بر روی ساق پاها ایجاد شود. بر روی انگشتان دست و پای افراد…