خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

یوگا

یوگا

یوگا در بهبود انواع بیماری ها به خصوص بیماری هایی که خود شخص مسئول ایجاد آن هاست مانند سوء هاضمه بسیار موثر بوده و در جلوگیری از بازگشت بیماری ها نیز تاثیر به سزایی دارد. یوگا برای رفع ترس نقش حیاتی دارد. با یوگا می توان کسب تجربه کرد و…