خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

ژنتیک

تاثیر ژنتیک در دیابت

دیابت نوع 1 و 2 تا حدودی ارثی هستند. دیابت نوع 1 در اثر بعضی از عفونت ها (به ویژه ویروس ها) یا با شیوع کمتر در اثر استرس یا تماس های محیطی با بعضی مواد شیمیایی یا داروها برانگیخته می شود. الگوی توارث دیابت نوع 2 قوی تر است. در…