خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

چاقی و دیابت

چاقی و دیابت

چاقی اغلب باعث از کار افتادن گیرنده های انسولین می شود، در نتیجه سلول قادر به جذب قند نبوده و قندخون افزایش می یابد. هنگامی که وزن کم است مقدار کافی انسولینی که دربدن وجود داردمی تواند قند را بسوزاند، ولی هنگامی که وزن زیاد است انسولین…