خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

هیپوگلیسمی شبانه

هیپوگلیسمی شبانه

این حالت مختص افرادی است که از تزریق شبانه انسولین استفاده می کنن و در نتیجه احتمال پایین افتادن قندخون در طول شب در آنها افزایش می یابد. هیپوگلیسمی شبانه معمولا ناشی از 3 علت زیر است: 1 – زیاد بودن مقدار انسولین تزریقی در…