خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

ناحیه شکم

محل تزریق انسولین

اگر خواستید در هنگام بالا بردن قندخون تزریق انجام دهید برای جذب سریع تر از محل شکم استفاده کنید و اگر خواستید در موقع خواب انسولین NPH تزریق کنید در محل ران تزریق نمایید زیرا جذب آن بسیار کند است.