خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

میزان واحد انسولین

مقدار لازم انسولین برای یک فرد دیابتی

لوزالمعده یک فرد غیر دیابتی به طور متوسط به ازای هر کیلوگرم وزن بدن 0.5 واحد انسولین در طول روز تولید می کند و به طور مثال  در بدن یک فرد بالغ 70 کیلوگرمی حدود 35 واحد انسولین تولید می شود. نیاز بدن یک کودک دیابتی در حال رشد…