خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

مصرف قرص های دیابت

مصرف قرص ها

افزایش مقدار مصرف قرص ها تا حدی تاثیر دارد ولی نه به اندازه ی مقدار اولیه. به همین دلیل پزشک شما بجای افزایش میزان مصرف یک قرص موجود، قرص جدید و متفاوتی تجویز می کند.