خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

مصرف سیگار در دیابت

مصرف سیگار

سیگاری ها نسبت به افراد غیر سیگاری، کمتر می توانند دیابت خود را کنترل کنند.نیکوتین موجود در سیگار می تواند برای افراد دیابتی مخرب تر و کشنده تر باشد.