خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

مسافرت

کنترل دیابت هنگام مسافرت

به طور کلی دیابت نباید شما را از کارهایی که دوست دارید باز دارد. یکی از این کارها مسافرت است. اگر شما قصد مسافرت دارید مهمترین نکته ای که باید رعایت کنید برنامه ریزی دقیق قبل از سفر است. این برنامه ریزی سبب می شود تا میزان استرس ها در…