خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

مراقبت و اندازگیری مرتب قند خون بارداران مراحل پیچیده‌ای ندارد

دیابت بارداری ( بخش اول علت ، تشخیص ، عوارض و مراقبت )

دیابت بارداری ( بخش اول علت ، تشخیص ، عوارض و مراقبت  ) بارداری یکی از پدیده هایی است که می تواند بسیار تخت تأثیر دیابت قرار گیرد و تشخیص و کنترل دیابت می تواند در سلامت مادر و نوزاد بسیار مفید و کارآمد باشد. دیابت…