خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

قند سریع الاثر

افراد دیابتی چگونه باید از ایجاد افت قندخون جلوگیری کنند؟

برای جلوگیری از افت قندخون موارد زیر باید لحاظ شود: رژیم غذایی به دقت رعایت شده و وعده های غذایی اصلی و فرعی فراموش نشود. به هنگام ورزش و فعالیت بدنی شدید جوانب احتیاط رعایت شده و قندخون قبل و بعد از ورزش اندازه گیری شود. داروهای…