خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

شیردهی

شیردهی

شیر دادن به بچه برای شما همان قدر خوب و مناسب است که برای دیگران و شما همان قدر شانس موفقیت دارید که دیگران.اگر انسولین مصرف می کنید، ممکن است احتیاج داشته باشید تا در حین شیر دادن به نوزاد از مقدار مصرف تان بکاهید تا از هیپوگلیسمی پیش…