خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

دیابت و سفر

کنترل دیابت هنگام مسافرت

به طور کلی دیابت نباید شما را از کارهایی که دوست دارید باز دارد. یکی از این کارها مسافرت است. اگر شما قصد مسافرت دارید مهمترین نکته ای که باید رعایت کنید برنامه ریزی دقیق قبل از سفر است. این برنامه ریزی سبب می شود تا میزان استرس ها در…