خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

دیابت حاملگی

دیابت حاملگی

دیابت حاملگی وقتی از بین می رود که حاملگی به پایان رسیده باشد ولی در حاملگی های آینده دوباره ظاهر می شود و تا حد زیادی خطر مبتلا شدن به دیابت نوع 2 را در آینده افزایش می دهد.