خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

دفع پروتئین از ادرار

کلیه ها

اگر آسیب کلیوی در مرحله اولیه درمان شود، وقتی فقط مقادیر بسیار کمی پروتئین در ادرار وجود دارد، کلیه هایتان کاملا بازیابی می شوند و دوباره به طور عادی کار می کنند.