خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

تزریق انسولین

شروع انسولین در دیابت نوع2

مطالعات نشان می دهد که عملکرد سلولهای بتا در زمان تشخیص دیابت نوع 2 به طور میانگین 55 درصد میزان طبیعی بوده و پس از آن نیز هر سال 4.5 درصد کمتر می شود. البته استفاده از داروهای کنترل دیابت می تواند روند تخریب سلول ها را کندتر…

جلوگیری از درد تزریق انسولین

برای جلوگیری از درد در ناحیه تزریق چه نکاتی باید رعایت شود؟ سرد نبودن ویال انسولین(باید ویال را نیم ساعت قبل از تزریق از یخچال بیرون بیاورید) اطمینان از موجود نبودن حباب هوا در سرنگ، قبل از تزریق اگر به محل تزریق الکل مالیده اید…

محل تزریق انسولین

اگر خواستید در هنگام بالا بردن قندخون تزریق انجام دهید برای جذب سریع تر از محل شکم استفاده کنید و اگر خواستید در موقع خواب انسولین NPH تزریق کنید در محل ران تزریق نمایید زیرا جذب آن بسیار کند است.