خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

تابش نور فرابنفش

کمبود ویتامین D

کمبود ویتامین D افراد را در معرض بیماری دیابت قرار می دهد. کمبود ویتامین D نه تنها برای تعادل کلسیم و استخوان ها نامطلوب است بلکه در متابولیسم گلوکز نیز نقش مهم دارد. ویتامین D در واقع هورمونی است که در بدن با تابش نور فرابنفش…