خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

بارداری

بارداری موفق

برای بارداری موفق در زمانی که دیابت دارید،باید به طور کامل و دقیق آماده باشید. باردار شدن در زمانی که کنترل دیابت تان خیلی خوب نیست می تواند بر رشد بچه تاثیر منفی بگذارد.