خانه دیابت ایران|Diabethome.com

تفاوت انسولینهای موجود در بازار دارویی درچیست ؟

0 61,397

 

 اولا باید مشخص کنیم چند مدل انسولین داریم:

 

1   – انسولین NPH یا N یا انسولین شیری

 

2   –  انسولین REGULAR یا R یا کریستال یا انسولین شفاف

 

3   – انسولین مخلوط 70/30 که با این نسبت ، از انسولین NوR تشکیل شده است.

 

 

انسولین NPH
انسولین NPH

 

 

 

4 انسولین نوومیکس Novomix یا قلم سرمه ای

 

5  انسولین لانتوس یا گلارژین Lantus یا قلم طوسی/بنفش کم رنگ

 

6انسولین نوورپید Novorapid یا قلم سرمه ای / نارنجی

انسولینهای آنالوگ

از سال 1921 که اثر بخشی انسولین در درمان دیابت اثبات شد حدود 93 سال می گذرد و در گذر زمان سعی شد که انسولین ها به انسولین انسانی شبیه تر شود تا اثر بخشی بهتر و عوارض جانبی کمتری داشته باشد.

در ابتدا انسولین ها را از بدن حیوانات تهیه می کردند و با روش های تغلیظ و تصفیه آنرا آماده تزریق به انسان می کردند که شبیه ترین انسولین به انسولین انسانی ، انسولین خوکی بود بهمین دلیل اصطلاح انسولین حیوانی تا مدتها در جوامع پزشکی و بیماران کاربرد داشت.

ولی در دهه 80 میلادی یعنی از حدود 30 سال پیش با پیشرفت علم تولید انسولین های شبیه به انسولین انسان امکان پذیر شد وبا روشهای آزمایشگاهی این انسولین شبیه انسولین انسان ساخته شد بهمین دلیل به آن انسولین انسانی می گویند و هنوز هم روی شیشه (ویال) بعضی از انواع NPH،Regular   می توان عبارت انسانی را دید.

 

ولی انسولین حیوانی دیگر وجود خارجی ندارد .

اما انسولین های جدیدتر : یا انسولین های آنالوگ اغلب انسولین های جدید از یک دستگاه به منظور تزریق آسانتر انسولین استفاده می کنند بنام قلم یا Pen البته انواع موجود در شیشه یا ویال این انسولین ها در سالهای گذشته نیز وجود داشته که فعلا در بازار دارویی ایران وجود ندارد .

پس یادمان باشد : قلم انسولین وسیله تزریق انسولین است و دلیلی برای برتری مطلق انسولین موجود در آن نیست.

اما تفاوت انسولین های آنالوگ درچیست؟

به اشتباه به این انسولین ها ، انسولین های قلمی گفته می شود که می خواهیم این عمومیت نام راباذکرتفاوت انسولین هاحذف کنیم:

انسولین لانتوس یاگلارژین

 

 

انسولین لانتوس یاگلارژین :

بعنوان انسولین پایه نامیده می شودوطول اثری حدود ۲۴ ساعت داردودراغلب اوقات تزریق فقط یکباردرروزاین انسولین جهت حفظ نیازهای پایه بدن به انسولین کفایت می کند.

در دیابت نوع دوگاهی اوقات بدلیل کاهش یااختلال عملکردانسولین تولیدی بدن، فقط یک تزریق لانتوس بهمراه قرص های خوراکی مثل متفورمین می تواندمنجربه کنترل دیابت شود.

دراغلب اوقات خصوصا مواردیکه شخص سالها قرص های خوراکی دیابت رااستفاده کرده وحتی تعدادزیادآنها منجربه کنترل قندخون نشده است. انسولین پایه نیازبدن رابه انسولین برطرف نمی کند.


باافزایش قندخون بعدغذا،نیازبه تزریق انسولین بصورت جداگانه خواهیم داشت که معمولا این انسولین بایدانسولین سریع الاثرنوورپید(Nororapid)یاانسولین قلمی سرمه ای/نارنجی باشد.

گاهی لازم است که یک تزریق لانتوس بعلاوه سه تزریق نوروپید داشته باشیم خصوصا دردیابت نوع یک که حتی قبل میان وعده ها نیزبایدانسولین کوتاه اثرتزریق شود

انسولین قلمی Nororapid

 

 

انسولین قلمی:Nororapid

انسولین سریع الاثراست وظرف کمتراز۱۵دقیقه اثرمی کنداین انسولین بدلیل سرعت عملکردش حتی بلافاصله بعدغذاهم می شودتزریق شودکه البته بهتراست قبل غذاتزریق شود

ولی مواقع فراموشی تزریق بعدغذاهم اثربخشی قابل قبول دارد برخلاف رگولار که کندتر از نوورپید است و استفاده از آن بعد غذا کارایی مناسبی ندارد.

 

انسولین قلمی نورومیکس(Noromix یا سرمه ای:

انسولین قلمی نورومیکس(Noromix یا سرمه ای)

 

 

این انسولین ترکیب دوانسولین آسپارت(مثل نوروپید) وآسپارت پروتامینه است وباتوجه به ترکیب۷۰/۳۰آنها که ترکیب معقولانه ای جهت حفظ قندخون بعدغذا می باشد.ترکیب دوانسولین آنالوگ فعلا بعنوان تنهاانسولین مخلوط آنالوگ ایران مورداستفاده بیماران قراردارد.

دراستفاده ازاین انسولین حتما باید منظم بود و استفاده دقیق و سروقت انسولین ومیان وعده ها کاملا رعایت شود.
چون سریعاباغذااثرمی کندوچندساعت بعدکه اثرآسپارت مثل NPHشروع می شود،نیازبه مصرف میان وعده الزامی است.


باتوجه به تغذیه اغلب انسانها که صبح وظهرقسمت اعظم غذای مصرفی رابه بدن می رسانند. معمولا مقدار تزریق انسولین صبح بیشترازشب است ولی گاهی اوقات باتوجه به الگوی تغذیه شخص فرد بیمار لازم است این نسبت تغییرکند و گاها حتی سه تزریق نورومیکس بامقادیر متفاوت کنترل قند خون بیمار را ممکن سازد.

 

خیلی خوب ، بیایم یه بــــار جمع بندی و مرور کنیم .

ما در باره این گفتیم که

 

انسولین های موجود در ویالهای شیشه ای NوRهنوز اثربخش هستند ودرسایرنقاط دنیا هم استفاده می شوند وبسته به شرایط خاص بدنی مثل حاملگی ویاشرایط اقتصادی می توانند هنوز هم انتخاب بسیار خوبی باشند.

 

انسولین لانتوس واستفاده آن بانوروپید:
به این روش،روش انسولین درمانی پایه نیز گفته میشود که باتوجه به گاها نیازبه استفاده از انسولین نوروپید تعدادتزریق روزانه در این روش بالاتر است.

 

انسولین نورومیکس:

 

انسولین مخلوط و آنالوگ که سرعت عملکردبیشترو سهولت استفاده بیشتر بخاطروجودقلم یاPENنسبت به انسولین۷۰/۳۰(NوR)دارد.

 

هنگام استفاده از انسولینهای مخلوط باید مدنظر داشته باشیم که اگربادوتزریق کنترل مناسبی ایجادنشدامکان دارد درکوتاه مدت تزریق سوم کمک کننده باشد

ولی اگر کنترل ایجادنشد الزامی است که تزریق انسولین بصورت ترکیب و نسبت شخصی (باتوجه به الگوی تغذیه وفعالیت) باشد چه با لانتوس ونوروپید چه باNPHوRegular

منبع: تحقیق و برگرفته از چند مقاله وب سایت hafezsalamat.ir

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.