خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

چربی ها

پروتئین و چربی ها

گلوکز حاصل از مصرف پروتئین و چربی ها تاثیر کمی بر میزان قند خون داشته و معمولا اثر آن چند ساعت پس از خوردن و نه بلافاصله پس از آن پدیدار می شود. پروتئین و چربی ها این قابلیت را دارند که سرعت تبدیل کربوهیدرات ها به گلوکز را…