خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

وعده های غذایی

خوردن منظم وعده های غذایی

مصرف منظم وعده های غذایی در کاهش وزن بسیار موثر است. حذف یکی از وعده های غذایی ممکن است راه حل خوبی برای کاهش وزن به نظر برسد ولی این کار به احتمال باعث می شود تا شما در وعده های غذایی بعدی خیلی بیشتر از معمول غذا بخورید که این خود می تواند…