خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

وعده صبحانه

وعده صبحانه

به بهانه صرفه جویی در کالری ها از صبحانه خوردن صرف نظر نکنید. بدن شما برای آغاز روز به سوخت احتیاج دارد. مقدار کوچکی صبحانه لازم است و اگر هم در حال کاهش وزن هستید مقداری میوه نیز باید جزء صبحانه تان باشد.