خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

وجود پروتئین در ادرار

پروتئینوری

عدم معالجه ی پروتئینوری(وجود مقادیر غیرطبیعی پروتئین در ادرار) می تواند منجر به مرحله نهایی خرابی کلیه شود که در این مرحله کلیه ها دیگر خوب کار نمی کنند و دیالیز یا پیوند کلیه لازم است.