خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

نگرش منفی در دیابت

معضل دیابت

دیابت معضلی در زندگی شماست زیرا همیشه باید مراقب انجام به موقع کارهایی باشید که دغدغه دیگران نیست؛ اما همین معضل مهارت سازمان دهی و مدیریت را به شما می آموزد که چه بسا در سایر حوزه های زندگی تان نیز از آن بهره ببرید. وقتی نظم و…