خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

نوشیدن مایعات داغ

نوشیدن مایعات داغ یا خیلی سرد

نوشیدن مایعات داغ باعث آسیب دیدن جدار معده  می شود. خوردن آب با دمای بالاتر از 60 درجه سانتی گراد می تواند سبب وارد شدن آسیب های شدید به جدار معده و تحریک دستگاه گوارش گردد. نوشیدن مایعات سرد نیز موجب آسیب دیدن تارهای صوتی شده و به تدریج…