خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

نمک

برای جلوگیری پیشرفت ویروس( #کورونا ) با نمک سم زدایی کنید.

برای جلوگیری پیشرفت ویروس( #کورونا coronavirus ) و باکتری ها و مقاومت بدن و تولید بیشتر گلبول های سفید با نمک(ترجیحاً نمک دریایی فراوری نشده بدون یُد) "سم زدایی بدن " به اندازه یک نخود لپه در دهان مکیده از طریق بزاق دهن جذب گردد 5 الی 8…