خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

ملاحظات سلامت ورزشکاران دیابتی

مربیگری ورزشکاران دیابتی

مقدمه کریگ استوارت از دانشگاه ایالتی مونتانا می گوید اولین برخورد من با ورزشکار دیابتی مربوط به زمانی بود که تیمی از ورزشکاران زیر 14 را برای مسابقات فوتبال مربیگری می کردم. فکر می کردم تمام ملاحظات پزشکی را در نظر گرفته ام اما به…