خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

مصرف سیگار

تاثیر مصرف سیگار بر دیابت و کلیه ها

مصرف سیگار و دیابت ترکیب خطرناکی است.سیگار خطر بروز عوامل ناشی از دیابت را افزایش می دهد  یا وضعیت آن ها را وخیم تر می کند. چنانچه فرد دیابتی دچار بیماری کلیوی شده باشد مصرف سیگار مشکلات رگ های خونی ،بیماری قلبی و آسیب کلیوی او را تشدید…