خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

مشکلات جنسی در زنان دیابتی

زنان دیابتی و مسائل جنسی

 مردان تنها کسانی نیستند که به دلیل دیابت دچارمشکلات جنسی می شوند هنگامیکه اکثر افراد کلمه ی "دیابت و اختلالات جنسی" را می شنوند بطور خودکار به مشکلات این مسئله درمردان فکر می کنند اما زنان دیابتی نیز دارای تجربیات مشابهی دراین زمینه هستند…