خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

لیپوهیپرتروفی

لیپوهیپرتروفی

پوست کلفت در محل های تزریق انسولین به لیپوهیپرتروفی معروف است. پوست کلفت باد می کند و بالا می آید، ولی قرمز و دردناک نیست. علت ها: تزریق های مکرر در یک محل تزریق یکسان می تواند باعث شود که چربی زیر پوست جمع شود. انسولین می…