خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

قدرت بینایی

ویتامین A (رتینول)

ویتامین A (رتینول) مهم ترین عملکرد ویتامین A اثر آن بر قدرت بینایی است. ویتامین A برای تولید رنگدانه هایی در چشم به نام رودوپسین ضروری است. این رنگدانه ها باعث می شوند که در تاریکی نیز بتوانیم اجسام را ببینیم. از زودرس ترین…