خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

فلج معده

عوارض دستگاه گوارش

حدود 5 سال بعد از شروع دیابت ممکن است عملکرد دستگاه گوارش مختل شود. یکی از اختلالات گوارش تاخیر در تخلیه معده است که منجر به بروز سیری زودرس یا احساس سنگینی سر دل یا تهوع می شود(در صورت عدم کنترل قند خون). نشانه ها و…