خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

فروکتوز

گلوکز یا فروکتوز؟

استفاده از فروکتوز در ورزش های طولانی قوای شما را تجدید می کند. این شیرین کننده می تواند جایگزین گلوکز شود، زیرا با وجود اینکه شیرین تر از گلوکز است سرعت جذب پایین تری دارد و برخلاف گلوکز باعث تشدید ترشح انسولین نمی شود. فروکتوز به سرعت در…