خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

سرعت اثرگذاری انسولین

سرعت اثرگذاری انسولین

سرعت اثرگذاری انسولین به محل تزریق آن بستگی دارد. بهترین نقاط بدن برای تزریق به ترتیب سرعت جذب انسولین عبارت اند از ناحیه شکم، بازو، ران و باسن. در مواقعی که گلوکز خون شما بالا رفته، بهتر است انسولین را به یکی از این نقاط بدن خود تزریق…