خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

دیابت و شیردهی

دیابت و شیردهی

شیر دادن آغازی ایده آل برای کودک شماست و داشتن دیابت کم ترین تاثیری بر این امر ندارد. وقتی نوزاد را شیر می دهید، برای کنترل دیابت نمی توانید از قرص استفاده کنید، ولی راه های دیگری برای مدیریت دیابت در زمان شیر دادن وجود دارد.