خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

دیابت نوع 1/5

دیابت در سالمندان ( بخش اول کربوهیدرات ها ، دیابت نوع 1/5 ، افت قند خون و تشخیص )

در این بخش میخواهیم به ترتیب به موارد تغییر متابولیسم کربوهیدرات ها برای سالمندان دیابتی،افت قند خون و افت هوشیاری سالمندان دیابتی،دیابت نوع 1/5 و تشخیص دیابت  در سالمندان بپردازیم. طبق تعربف سازمان جهانی بهداشت…