خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

دیابت در فرزندان

اثر جنسیت بر دیابت

دیابت نوع 1 بیماری ای است که جنس، نقش مهمی در ایجاد آن ایفا می کند. خطر دیابت در فرزندان، زمانی که که پدر مبتلا به این بیماری باشد 5 برابر بیشتر از مواردی است که مادر مبتلا به دیابت است.