خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

دیابت بچه مدرسه ای

گردش های دانش آموزی مدرسه

در گردش های مدرسه ای، ممکن است غذا زودتر یا دیرتر از حد معمول خورده شود، در این صورت بهتر است میان وعده های غذایی و مواد غذایی مخصوص جلوگیری از کم قندی همراه فرزندتان باشد. به او یادآوری کنید که نباید تمام غذاها را یک دفعه بخورد…