خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

دور شدن از خانه

جدا شدن از والدین

دور شدن از خانه عبارت است از تغییر برنامه و مسئولیت به قسمی که هم می تواند هیجان آور و هم اندکی نگران کننده باشد. شما باید تمام تصمیم های لازم برای چگونگی مدیریت دیابت تان را اتخاذ کنید. ممکن است آزادی عمل داشته باشید ولی اگر قصد…